Ozonbehandling bil

5 vanliga misstag vid ozonbehandling av bil

Ozonbehandling är en effektiv metod för att rensa din bil från dålig lukt, mögel, bakterier och virus. Men likt alla andra processer, finns det vissa misstag man kan göra när man utför ozonbehandling på sin bil. Här kommer vi att gå igenom fem vanliga misstag vid ozonbehandling av bil och hur du kan undvika dem.

1. Felaktig användning av bilens ventilation

Ett vanligt misstag är att inte använda bilens ventilation korrekt under ozonbehandlingen. För att ozonbehandlingen ska vara effektiv, bör ventilationssystemet i bilen köras med återcirkulation aktiverat under en del av behandlingen. Detta för att ozonet ska kunna komma åt i ventilationskanalerna och ta bort lukter från luftfiltret. Om du missar detta steg, kan din bil börja lukta igen så snart ventilationen startas, trots att den initialt kan verka luktfri efter ozonbehandlingen.

2. Ozonbehandling under kalla förhållanden

Om du försöker genomföra ozonbehandlingen när det är kallt ute kan det innebära problem. När temperaturen sjunker, sluter sig material som ofta absorberar lukt, vilket gör det svårt för ozonet att tränga djupt in i säten och textilier där lukter kan sitta inkapslade. Försäkra dig om att bilen är tillräckligt varm innan behandlingen påbörjas.

3. Överdosering av ozon

Ett annat vanligt misstag är att använda för mycket ozon. Överdosering kan snabbt skada bilens inredning, inklusive läder, elektronik, gummi och plast. Vissa ozongeneratorer producerar nivåer av ozon som kan orsaka skada inom bara några minuter. Det är viktigt att välja en säker och beprövad produkt och följa tillverkarens anvisningar för bästa resultat.

4. Inte vädra ur bilen efter ozonbehandling

Efter ozonbehandlingen är det viktigt att ordentligt vädra ur bilen. Detta hjälper till att eliminera eventuella restprodukter från ozonets nedbrytning och minskar mängden kvarvarande ozon så att du snabbare kan börja använda bilen igen.

5. Inte städa bilen innan behandling

Det sista misstaget som vi ska nämna är att inte noggrant städa bilen innan behandlingen. En ren bil gör att ozonet kan arbeta mer effektivt, eftersom det inte behöver ”kämpa” mot ytsmuts. Se till att dammsuga, torka av ytor och ta bort skräp innan du startar ozonbehandlingen av din bil.

ozonbehandling av fordon som exempelvis bilar, husvagnar och husbilar.

En ozonbehandling kan med fördel utföras i fordon som exempelvis bilar, husvagnar och husbilar.

Så utför du en ozonbehandling i  bil

  1. Börja med att ordentligt tvätta ur bilen invändigt. Torka av alla ytor och damsug säten och mattor i bilen. I många fall exempelvis efter rökning i ett fordon bildas en hinna av luktande ämnen. Genom att torka bort delar av denna hinna är chanserna bättre att ozonbehandlingen kommer åt på djupet och därmed ger bättre effekt.
  2. Öppna samtliga ventiler i bilen på max så att det behandlade ozonet kan komma åt i bilens ventilationskanaler. Lukter samlas oftast i ventilationskanaler, särskilt om bilens ägare har rökt regelbundet i fordonet.
  3. Placera ozongeneratorn så central som möjligt i bilen, förslagsvis i bilens baksäte.

Tips: vid långvarig rökning i bilen sitter lukterna som en hinna i fordonets ventialtionskanal och luftfilter. Det då att rekommendera att bilens ventialtion är aktiverad med återcirkulering under ozonbehandlingen i åtminstone 15 minuter så att ozonet sugs in genom bilens luftfilter och vidare genom kanalerna.

Köp Ozongenerator från Ozoneair

Ta bort dåliga lukter ur alla typer av utrymmen med en av våra effektiva modeller. Hitta den som passar just dina behov.