Ozonbehandling i fordon, bilar, husbilar, båtar

En ozonbehandling är en beprövad metod för att snabbt få bort olika dåliga lukter, kemiska lukter och mögel från fordon och båtar.

Då ozon är en gas kommer det exempelvis åt lukt som sitter inträngd i en bils inredning och säten som annars kan vara mycket svårt att permanent få bort.

En ozonbehandling i ett fordon tar även bort allergiämnen vilket innebär att det är en effektivt metod för att utföra en allergisanering.

ozonbehandling av fordon som exempelvis bilar, husvagnar och husbilar.

En ozonbehandling kan med fördel utföras i fordon som exempelvis bilar, husvagnar och husbilar.

Så utför du en ozonbehandling i en bil

  1. Börja med att ordentligt tvätta ur bilen invändigt. Torka av alla ytor och damsug säten och mattor i bilen. I många fall exempelvis efter rökning i ett fordon bildas en hinna av luktande ämnen. Genom att torka bort delar av denna hinna är chanserna bättre att ozonbehandlingen kommer åt på djupet och därmed ger bättre effekt.
  2. Öppna samtliga ventiler i bilen på max så att det behandlade ozonet kan komma åt i bilens ventilationskanaler. Lukter samlas oftast i ventilationskanaler, särskilt om bilens ägare har rökt regelbundet i fordonet.
  3. Placera ozongeneratorn så central som möjligt i bilen, förslagsvis i bilens baksäte.

Tips: vid långvarig rökning i bilen sitter lukterna som en hinna i fordonets ventialtionskanal och luftfilter. Det då att rekommendera att bilens ventialtion är aktiverad med återcirkulering under ozonbehandlingen i åtminstone 15 minuter så att ozonet sugs in genom bilens luftfilter och vidare genom kanalerna.

Köp Ozongenerator från Ozoneair

Ta bort dåliga lukter ur alla typer av utrymmen med en av våra effektiva modeller. Hitta den som passar just dina behov.