Vad är ozon?

Hur fungerar ozon som luktborttagare?

Ozon är en instabil och flyktig molekyl som består av tre syreatomer (kemisk formel är O3). Det syre vi andas består av två syreatomer (O2) och den tredje syreatomen i en ozonmolekyl reagerar lätt med andra ämnen. När ozonmolekylen faller isär går den tredje syreatomen ihop med föreningar som kan oxideras och bryter ner eller omvandlar dessas egenskaper. Luktmolekyler är en sådan förening, vilket gör att alla typer av lukter kan behandlas med ozon. Ozon bryter ner luktmolekylen och neutraliserar i och med det dålig lukt. 

Ozon är mer än 2000 gånger kraftfullare än klorin och mycket effektivare på att ta bort dålig lukt än många av de rengöringsmedel som används för det och som är långt ifrån naturliga och miljövänliga. 

Vilka dåliga lukter tar ozon bort?

  • Mögel
  • Rök
  • Unken lukt
  • Brandlukt
  • Lukt av urin
  • Djurlukt
  • Kemiska lukter
  • Lukt av impregnering
  • Obestämbar dålig lukt

Unika förmågor hos ozongasen

Ozon har en unik förmåga att rena luften från lukt och mögel med hjälp av syreatomer, det är en utmärkt luktborttagare. Ozon är en molekyl som består av tre syreatomer (O3). Två syremolekyler bildar det syre vi andas (O2). Den tredje syreatomen lossnar från ozonmolekylen och går ihop med andra ämnen – därigenom förändra den kemiska sammansättning, något som eliminerar både lukt och mögel.

Ozongenerator för ozonbehandlingar

En ozongenerator fungerar så att elektroniska urladdningar framkallas när syre passerar en del av ozonaggregatet. Urladdningarna gör att syret omvandlas till ozon, innehållande egenskaper som reagerar med dålig lukt och mögel – och bryter ner det till koldioxid och vatten. Allt du som konsument behöver göra är att koppla in sladden i eluttaget så är ozonbehandlingen igång.

Ozonmolekylen

Ozonmolekylen med angivna laddningar

Om Ozon

Ozon bildas av O2 eller syre (O1) med hjälp av ultraviolett ljus och även av elektriska urladdningar i atmosfären och är närvarande i mycket låga koncentrationer genom jordens atmosfär (stratosfären). Dess koncentration är störst i atmosfärens ozonskikt, där också merparten av solens ultravioletta (UV) strålning absorberas av ozonet.

Ozon har en skarp lukt som påminner om klor och är kännbar av många luktkänsliga människor i så låga nivåer som 0.0001 ppm i luften.

Ozonets struktur bestämdes redan 1865. Molekylen visades senare ha en böjd struktur och att vara diamagnetisk.

Under normala förhållanden är ozon en ljusblå gas som kondenserar vid allt lägre temperaturer till en mörkblå vätska och slutligen en violett svart solid vätska.

Ozonets instabilitet är sådan att gasen kan brytas ned explosivt vid förhöjda temperaturer eller snabb uppvärmning till kokpunkten. Ozon används därför kommersiellt endast i låga koncentrationer

KEMISKA EGENSKAPER

Kemisk formel
O3
Molmassa48.00 g·mol−1
UtseendeFärglöst till ljusblått
LuktSkarpt, fränt (påminner om klor)
Densitet2.144 mg cm−3 (vid 0 °C)
Smältpunkt−192.2 °C
Kokpunkt−112 °C
Så fungerar ozon

Namnet ozon

Det triviala namnet ozon är det mest använda och föredragna. De systematiska namnen 2λ4-trioxidien och katena-trioxygen, giltiga IUPAC-namn, är konstruerade enligt respektive substitutive och additiva nomenklaturer. Namnet ozon härstammar från ozein (ὄζειν), det grekiska verbet för lukt, med hänvisning till ozonets distinkta lukt.

Historia

År 1785 utförde den holländske kemisten Martinus van Marum experiment med elektriska gnistor över vatten när han märkte en ovanlig lukt, som han tillskrivna de elektriska reaktionerna, han insåg inte att han faktiskt hade skapat ozon. Ett halvt århundrade senare noterade Christian Friedrich Schönbein samma skarp lukt och kände igen den som lukten som oftast efterföljer ett åskväder. 1839 lyckades han isolera det gasformiga ämnet och kallade den ”ozon”, från det grekiska verbet för lukt ozein (ὄζειν). Av denna anledning är Schönbein allmänt krediterad med upptäckten av ozon. Formeln för ozon, O3, bestämdes inte förrän 1865 av Jacques-Louis Soret och bekräftades av Schönbein 1867.

Varför ska man använda ozon?

Ozon är ett naturligt ämne som har många fördelar och användningsområden. Idag används ozon bland annat i processen att rena vatten i vattenreningsindustrin, för att rena grönsaker och frukt från rester av bekämpningsmedel, för att bleka papper och textilier, tillverkning av läkemedel och smörjmedel samt desinfektion av tvätt inom sjukvården och livsmedelsindustrin. Det är med andra ord ett ämne som vi idag använder i grundläggande funktioner i samhället. 

Varför använder man då just ozon? För att det är ett naturligt ämne som dessutom är miljövänligt och som återgår till formen syre cirka två timmar efter att det har uppstått. Genom ozongeneratorer kan man använda ozon för att rena luften i utrymmen som kanske har varit utsatta för fukt, rök, husdjur eller mögel. Alla utrymmen där det förekommer dåligt lukt, mögel eller allergener kan med fördel behandlas med ozon. En behandling tar från två timmar per 30 kvm och resultatet är att dålig lukt försvinner permanent. Behandlingen är ofarlig, naturlig och miljövänlig.

Ozon är en oorganisk molekyl med den kemiska formeln O3. Det är en ljusblå gas med en tydligt skarp lukt. Gasen är en allotrop form av syre som är mycket mindre stabil än O2, vilket också medför att gasen bryts ner i den nedre atmosfären till O2 eller syre (O1).

Läs mer om ozon

Är ozon farligt?

Hur påverkar ozon ozonskiktet?

Läs om ozon på Wikipedia

Vanliga frågor om ozon

Är ozon farligt?

Ja, att andas in gasen ozon innebär en hälsorisk. Även i små doser. Ozon från Ozoneairs ozongenerator är inte farligt om maskinen används rätt. 

De nivåer som finns naturligt i luften och som konstrueras i ozongeneratorer är inte farliga. Under en ozonbehandling ska man dock inte vara i utrymmet som behandlas. Andas man in ozon kan man känna en viss irritation i halsen, det är därför bäst att låta ozonet arbeta i fred och först efter två timmar gå in i utrymmet som har behandlats. 

Hur går en ozonbehandling med ozongenerator till?

En ozongenerator framställer ozon genom elektriska urladdningar som framställer ozon från syret i luften. Ozon är en instabil molekyl som sedan reagerar med andra ämnen och bryter ner kolföreningar som lukter är uppbyggda av. Ozon kan tränga djupt in i inredning, textil, kläder och byggmaterial vilket gör att den kommer åt även där man inte kommer åt när man städar. 

Vilka lukter kan en ozonbehandling ta bort?

De flesta lukter går att bli av med genom att genomföra en ozonbehandling i det luktangripna rummet. Bland annat kan man ta bort lukt från mögel, rök, brand, urin, djur och impregnering, samt odefinierbar unken eller kemisk lukt. Lukten försvinner permanent efter en behandling. Dock måste man så klart se till att till exempel åtgärda ett fuktangrepp så att inte nytt mögel och ny mögeldoft uppstår.

Kan ozon hjälpa allergiker?

Ja. Ozon reagerar med många typer av ämnen och oskadliggör bland annat allergener. Det betyder att pälsallergiker kan sanera ett område med hjälp av en ozongenerator och undvika att få symptom på sin allergi. Personer som är allergiska mot mögel hjälps också av att utföra en behandling med ozon i utrymmet som är angripet av mögel. Mögelsporer elimineras också med hjälp av ozon.

Köp Ozongenerator från Ozoneair

Ta bort dåliga lukter ur alla typer av utrymmen med en av våra effektiva modeller. Hitta den som passar just dina behov.