Luftrenare eller ozongenerator

Den grundläggande skillnaden mellan en ozongenerator och en luftrenare ligger i tekniken. En luftrenare renar enbart luften som passerar genom den medan ett ozonaggregat har förmåga att även rena ytor och komma åt föroreningar som sitter djupt i olika material.

En luftrenare använder ofta ett filter för att fånga upp partiklar. Nackdelen är att enbart luften som passerar genom filtret blir renad. Luftrenare är därmed mest lämpliga för att reducera mängden damm i luften och har sällan effekt mot andra föroreningar.

En ozongenerator producerar ozon som en fläkt sprider i hela utrymmet som behandlas. Då ozon är en gas kommer den åt överallt där eventuell lukt och mögel kan gömma sig, även inne i väggar, golv, tak och textilier.  

När fungerar en luftrenare bättre?

En luftrenare är lämplig om det är partiklar i luften du vill bli av med. Så som till exempel partiklar från smog eller byggdamm. Det fungerar även bättre med luftrenare om föroreningen återintroduceras i miljön. Exempelvis om det är så att du kontinuerligt röker i ditt hem.   

När fungerar ett ozonaggregat bättre?

En ozongeneratorn är mest lämplig för att åtgärda problem som inte återkommer. Om du tidigare har rökt i ditt hem och vill ta bort den befintliga lukten, då är en luktborttagare som en ozongenerator ett bättre val. Samma gäller om du har haft en tidigare mögelskada där åtgärder har vidtagits för att reducera luftfuktigheten för att säkerställa att möglet inte kommer tillbaka. Då kan ozon med fördel användas för att ta död på den befintliga sporerna i ditt hem.

Luktbortragare som ozonaggregat är även effektiv för att bli av med lukter där man inte hittar någon särskild orsak, som lukten i en unken källare eller den karaktäristiska stuglukten i sommarstugan.

Läs mer om Ozoneairs ozonaggregat

Köp Ozongenerator från Ozoneair

Ta bort dåliga lukter ur alla typer av utrymmen med en av våra effektiva modeller. Hitta den som passar just dina behov.