Ozonbehandling med ozonmaskin

Ozonbehandling: 5 vanliga misstag och hur du undviker dem!

Ozonbehandling är en effektiv metod för att eliminera obehagliga lukter och bättre luftkvalitet. Men det finns några vanliga misstag som kan förhindra dig från att få det bästa möjliga resultatet av din behandling. Här är de fem vanligaste misstagen vid ozonbehandling.

Misstag 1: Styr inte ozonproduktionen korrekt

Ett vanligt misstag är att inte justera din ozonmaskin till rätt nivå utifrån utrymmets storlek. Detta kan leda till överexponering av ozon och potentiella skador på ytor och material vid ozonbehandling.

Hur du undviker detta misstag:

För att undvika detta bör du vara noggrann med inställningarna på din ozonmaskin. Använd en anpassad inställning som den Ozoneair har, som tar hänsyn till utrymmets storlek och justerar automatiskt ozonproduktionen. Detta minimerar risken för skador och ökar effektiviteten av behandlingen.

Misstag 2: Inte rengöra innan ozonbehandling

Ett annat misstag som många gör är att inte rengöra utrymmet före ozonbehandlingen. Smuts och damm kan begränsa effektiviteten av ozonbehandling och lämna kvar oönskade lukter.

Hur du undviker detta misstag:

Se till att du alltid rengör utrymmet noggrant före behandlingen. Detta innefattar dammsugning, torkning av ytor och rengöring av möbler och textilier som kan innehålla luktpartiklar.

Misstag 3: Inte försegla rummet ordentligt

Om rummet inte är ordentligt förseglat kan ozon läcka ut vilket minskar effektiviteten av din ozonbehandling.

Hur du undviker detta misstag:

Se till att alla dörrar, fönster och ventilationsöppningar är stängda och tätade under behandlingen. Detta säkerställer att ozonet stannar i rummet och effektivt neutraliserar lukter.

Misstag 4: Teknik som inte bryter ner restprodukter

En del ozonmaskiner producerar biprodukter såsom kväveoxider vilket kan vara skadliga och kvarstå i miljön efter behandling.

Hur du undviker detta misstag:

Använd en ozonmaskin som har en teknik för att bryta ner skadliga restprodukter. Till exempel Ozoneair som bryter ner dessa skadliga biprodukter. Det gör den till ett säkrare och mer effektivt val.

Misstag 5: Otillräcklig vädring efter behandling

Slutligen att inte vädra utrymmet ordentligt efter behandlingen kan leda till att ozon kvarstår eller att eventuell restprodukte rinte försvinner.

Hur du undviker detta misstag:

Efter att ozonbehandlingen är klar se till att vädra utrymmet noggrant. Låt fönster och dörrar vara öppna i minst 30 minuter för att säkerställa att allt överskott av ozon och eventuell restprodukter vädras ut.

Allt du behöver veta om ozonbehandling med ozonmaskin

Innan en luktborttagande ozonbehandling påbörjas bör vissa förberedelser vidtas. Dessa inkluderar att:

  • Täppa för frånluftsventiler i de utrymmen som ska behandlas.
  • Öppna upp skåp, garderober, luckor etc. så att ozonet kan komma åt ordentligt.
  • Hänga upp eventuella luktsmittade kläder för att bättre komma åt lukten.
  • Avlägsna djur och växter från utrymmet.
  • Täta dörrspringor eller avgränsa med byggplast om dörr saknas.

Under ozonbehandlingen

Det viktigaste under pågående behandling är att låta ozonet arbeta ifred. Du ska därför inte beträda utrymmet under behandlingen, vänta även minst två timmar efter avslutad behandling innan du går in i utrymmet igen. Säkerställ även att utrymmet inte beträds av människor eller djur medan behandlingen pågår. Ozon är kan vara irriterande i höga koncentrationer, under allt för långa tider. Se också till att du har tagit ut alla växter från rummet. Vissa växter är mer känsliga än andra för ozon, men ha som regel att inte ha några växter i utrymmet som ska behandlas.

Var också uppmärksam på den karakteristiska fräscha doften av ozon om du befinner dig i ett närliggande rum till det som ozonbehandlas då detta är ett tecken på att det finns ett läckage. Vid överexponering av ozon börjar det att reta och sticka i hals och näsa. Om detta sker bör man lämna utrymmet omgående.

Det här händer i en ozonmaskin

När syre passerar genom en ozonmaskins ozonaggregat uppstår det elektroniska urladdningar med hjälp av ultraviolett strålning. Laddningarna får syret att omvandlas till ozon, som alltså består av tre syremolekyler. Det är även så ozon skapas i naturen, vid åskväder gör de kraftiga urladdningarna att syreatomerna går samman och bildar ozon.

En av ozonmolekylens egenskaper är bland annat att den är instabil och lätt reagerar med dålig lukt och mögel. Då släpper den ifrån sig en av sina syreatomer som går ihop med andra ämnen och förändrar den kemiska sammansättningen och tar därigenom bort dålig lukt, mögel och allergener. De oönskade ämnena bryts ner till koldioxid och vatten, och det behandlade området blir fritt från dålig lukt.

Läs mer: Vilka lukter kan ozon ta bort

Ozonbehandling med ozonmaskin i ozon

Efter ozonbehandling

Vänta alltid minst två timmar med att gå in i rummet efter avslutad behandling, så att ozonet kan falla sönder och så att eventuella nedbrutna ämnen kan skingras i luften. I vissa fall kan en svag doft av ozon finnas kvar i ytterligare några timmar. Denna lukt är dock helt ofarlig och kommer att avta med tiden tills dess att den är helt försvunnen. 

Risker med ozonbehandling

En ozonbehandling ska inte pågå alltför länge och därför går ett ozonaggregat oftast i intervaller. Vid för långa intervaller finns risk att ozonet reagerar ytterligare en gång med de restprodukter som bildats vid första reaktionen. Vid den andra reaktionen kan syror och vissa illaluktande ämnen bildas som är omöjliga att få bort om inte det påverkade materialet avlägsnas. I vissa fall har hela hus fått rivas.

Läs även: Ozonbehandling i bil

Ozoneair använder en unik teknik som arbetar i oscillerande intervaller som är speciellt utvecklad för att undvika att ozonet kan reagera med nedbrutna ämnen.

Även om behandlingen utförs i korrekta intervaller så får den totala tiden inte vara för lång i förhållande till effekten eller rättare sagt den koncentration ozon i utrymmet som behandlas. Det kan medföra risk för skador på gummi, plaster och elektronik. Gummi och plaster tenderar att torka ut till den grad att de spricker eller helt smulas sönder. Elektronik kan oxideras vilket orsakar skador på exempelvis datorer och tv-apparater.

Ozoneairs unika teknik optimerar själv behandlingstiden och effekten utifrån det utrymme som behandlas för att undvika skador i ditt hem.

Läs även: Riksantikvarieämbetets studie kring ozonbehandlingar (extern länk)

Trygg och säker ozonbehandling

Du ska med andra ord inte vara rädd för att använda ozon, eftersom fördelarna med dess egenskaper vida överstiger risken som finns med höga halter av gasen. Genom att använda Ozoneairs ozongeneratorer kan du vara säker på att du får en trygg ozonbehandling utan risk för skada på inventarier, hus eller bil. Du kan också känna dig trygg med att nivåerna på ozon hålls på säkra nivåer som inte är farliga för människor. 

Vad är ozon?

Ozon är en gas som bildas av tre syreatomer (O3). Det är en ljusblå gas som har en skarp och tydlig lukt, en lukt som många gånger är framträdande efter ett åskväder då det frigörs mycket ozon. Det är alltså ett helt naturligt ämne som finns i stratosfären, men då på ett långt avstånd från oss människor. 

Ozon är inte farligt

I koncentrerad form är inte ozon nyttigt för människor, däremot är det helt ofarligt i små doser. Marknära ozon orsakar varje år skador på jordbruksgrödor och skog som kan vara känsliga även för små mängder ozon. Människor märker oftast inte av det marknära ozonet, möjligtvis känner luktkänsliga personer av lukten från ozonet. 

De säkerhetsföreskrifter som våra produkter har är marginaler för att vi ska vara säkra på att ingen känner av någon slags påverkan från ozonbehandlingarna som våra produkter utför. en ozonbehandling har många fördelar och du kan alltid känna dig trygg med våra produkter och behandlingarna som de utför. 

Vanliga frågor om ozonbehandlingar

Hur lång tid tar det att genomföra en ozonbehandling?

Det beror på storleken på din ozongenerator, men ungefär från två timmar för att sanera ett utrymme på 30 kvm. 

Är det farligt med ozon?

Nej, man ska inte andas in stora mängder och därför inte vara i utrymmet som behandlas. Men ozon återgår till syre efter två timmar och är då helt ofarligt. 

Vad behöver jag göra för att genomgå en ozonbehandling?

Du behöver täta utrymmet som ska behandlas och avlägsna djur och växter från utrymmet. Därefter trycker du på knappen och lämnar utrymmet. 

Är en ozonbehandling miljövänlig?

Ja, det är bara naturliga ämnen som ingår i processen för att få bort dålig lukt, mögel och allergener.

Hur länge finns ozonet kvar efter ozonbehandlingen?

Ozon har en halveringstid som till största del beror på mängden reaktanter i utrymmet som behandlas. Tester som genomförts i en sluten kammare av rostfritt stål utan reaktanter  med viss luftcirkulation uppvisar en halveringstid bortom 12 timmar. Vid ozonbehandling i typiska inomhusmiljöer är halveringstid emellertid betydligt kortare till följd av alla material och ytor som ozonet reagerar med. Halveringstid varierar då mellan 6-30 minuter.

Köp ozonmaskin från Ozoneair

Ta bort mögel och lukter ur alla typer av utrymmen med en av våra effektiva ozonmaskiner. Hitta den som passar just dina behov. Du väljer lätt modell utifrån hur stort utrymmet är som du vill sanera från dålig lukt och mögel.