Frågor och svar

Hur länge ska en ozongenerator användas?

Det beror på hur stort utrymme som ska behandlas och ozonaggregatets kapacitet. I själva verket är det svårt att säga exakt då vissa lukter sitter inträngda och kräver längre behandlingstid. Med en traditionell ozongenerator pågår behandlingen oftast flera dygn. Ozoneair däremot använder en automatisk optimering som själv föreslår den optimala behandlingstiden. Ofta räcker så lite som 2 timmar även för att få bort lukter, tack vare dess oscillerande intervaller som rengör på djupet.

Jag har ett helt hus som jag ska ozonbehandla, hur går jag tillväga?

För det första kan man behandla rum för rum med en svagare ozongenerator men det hänger mycket på om planlösningen tillåter det. I vissa fall kan byggplast användas för att avgränsa ett hus till mindre zoner som täcks in med en svagare ozongenerator.

    • Fördelar med denna metod: en produkt för mindre ytor är oftast billigare, det går att vara i övriga delar av huset när ett enskilt rum behandlas.
    • Nackdelar med denna metod: behandlingen måste göras i alla husets rum vilket oftast blir tidskrävande.

Den andra metoden är att behandla hela huset, eller ett våningsplan åt gången med en kraftfullare ozongenerator.

  • Fördelar med denna metod: en behandling räcker för att täcka in hela huset eller ett helt våningsplan.
  • Nackdelar med denna metod: det går inte att vistas i huset medan behandlingen pågår.

 

Hur länge ska jag vänta innan jag beträder ett ozonbehandlat utrymme?

Ozon är mycket reaktivt och har en halveringstid på cirka 30 minuter. Ozonnivåerna sjunker därmed mycket snabbt efter att ozonaggregatet stängs av. Det rekommenderas dock att man väntar åtminstonen 2 timmar så att allt ozon hinner sönderfalla och att eventuella nedbrutna ämnen kan skingras i luften.

Köp Ozongenerator från Ozoneair

Ta bort dåliga lukter ur alla typer av utrymmen med en av våra effektiva modeller. Hitta den som passar just dina behov.