Om Ozon

Ozon har en unik förmåga att rena luften från lukt och mögel med hjälp av syreatomer, det är en utmärkt luktborttagare. Ozon är en molekyl som består av tre syreatomer (O3). Två syremolekyler bildar det syre vi andas (O2). Den tredje syreatomen lossnar från ozonmolekylen och går ihop med andra ämnen – därigenom förändra den kemiska sammansättning, något som eliminerar både lukt och mögel.

Så fungerar ozon

En ozongenerator fungerar så att elektroniska urladdningar framkallas när syre passerar en del av ozonaggregatet. Urladdningarna gör att syret omvandlas till ozon, innehållande egenskaper som reagerar med dålig lukt och mögel – och bryter ner det till koldioxid och vatten. Allt du som konsument behöver göra är att koppla in sladden i eluttaget.

.

Köp Ozongenerator från Ozoneair

Ta bort dåliga lukter ur alla typer av utrymmen med en av våra effektiva modeller. Hitta den som passar just dina behov.