Ozongeneratorer.se

Innan du köper Ozongenerator

Det är stora skillnader på ozongeneratorer och ozongeneratorer. Därför är det
viktigt att noggrant jämföra innan man köper.

Traditionellt har ozongeneratorer haft ett dålig rykte då risken är stor att de orsakar permanenta skador på plast, gummi och elektronik. Ozoneairs luktborttagare är det enda ozonaggregatet som arbetar i oscillerande intervaller. Detta gör reningen mycket skonsam och eliminerar risken för eventuella följdskador.

Intervallerna låter nedbrutna mögelsporer, luktämnen, bakterier och allergener skingras. Då reagerar inte ozonet ytterligare en gång med redan nedbrutna ämnen. Risken finns annars att de brytas ner ytterligare och bildar illaluktande ämnen och syror som sedan inte kan avlägsnas.

Skillnaden mellan en traditionell ozongenerator och ett ozonaggregat från Ozoneair är de Oscillerande intervallerna  den arbetar i, vilket innebär att effekten varierar med tiden. Ozongeneratorn räknar även ut själv den mest optimala tiden för behandlingen, samt optimerar ozonmängden beroende på ytans storlek.

Det här är fördelarna

  • Når djupt sittande lukter
  • Orsakar inga skador i ditt hem
  • Reducerad behandlingstid (3 gånger så effektiv)
  • Automatisk behandlingstid
  • Rätt mängd Ozon
  • Ingen risk att överbehandla

Ett par andra fördelar med Ozoneairs Ozongenerator

Automatisk optimering

Det är svårt, nästintill omöjligt att själv veta hur lång tid en behandling bör ta. Ozoneair är den enda ozongenerator som själv räknar ut hur länge maskinen ska arbeta, så att du slipper gissa. Traditionella generatorer kräver erfarenhet och expertis för att hanteras på rätt sätt och undvika skador på ditt hem.

Ozoneairs ozonaggregat beräknar den optimala behandlingstiden beroende på storleken på utrymmet som ska behandlas. Mängden ozon justeras också automatiskt för att få den bästa, och mest effektiva luktborttagningen för just ditt hem. Vrid bara vredet för att matcha antalet kvadratmeter och ozongeneratorn visar längden på lämplig behandling.

Påfyllningsbar

Dessvärre måste vissa delar i ozonaggregaten rengöras och bytas ut efter ett antal timmar. Många ozongeneratorer måste skickas tillbaka till tillverkaren eller monteras isär av någon elektrisk kunnig och dyra komponenter måste bytas, vilket inte alltid är så roligt.

Ozoneair använder ett unikt system där plattorna som alstrar ozon enkelt kan tas ut, rengöras och till och med bytas ut, utan att lossa en enda skruv. Processen tar några sekunder och kräver inga verktyg tack vare ett smart låssystem.

Läs mer om Ozongeneratorer här.

Köp Ozongenerator från Ozoneair

Ta bort dåliga lukter ur alla typer av utrymmen med en av våra effektiva modeller. Hitta den som passar just dina behov.