Ozongeneratorer.se

En ozonbehandling är en process som utförs med en ozongenerator. Processen bygger på att höga nivåer ozon produceras i utrymmet vilket gör att bakterier, mögel och allergener inte kan överleva. Även olika typer av oönskvärda lukten försvinner efter en ozonbehandling då ozon bryter ner de kolföreningar som lukter är uppbyggt av.

En av fördelarna med att behandla med ozon är att det är en gas som snabbt kan sjunka djup in i inredning, kläder, textilier och byggmaterial där källan till lukten oftast finns. Även lukten i golv, väggar och tak kan tas bort genom att genomföra en ozonbehandling.

ozonbehandling

En ozonbehandling kan genomföras överallt i ditt hem inklusive vind och krypgrund. Det kan även utföras i bilar, båtar, husvagnar.

Förberedelser inför ozonbehandling 

Innan en ozonbehandling påbörjas bör vissa förberedelser vidtas. Dessa inkluderar att:

Under ozonbehandling 

Det viktigaste under pågående behandling är att låta ozonet jobba ifred. Du bör därför inte beträda utrymmet och även säkerställa att utrymmet inte beträds av människor eller djur medan behandlingen pågår. Ozon är nämligen irriterande i för höga koncentrationer under allt för långa tider.

Var också uppmärksam på den karakteristiska fräscha doften av ozon om du befinner dig i ett rum närliggande det som ozonbehandlas då detta är ett tecken på att det finns ett läckage. Vid överexponering av ozon börjar det att reta och sticka i hals och näsa. Om detta sker bör man lämna utrymmet omgående.

Efter ozonbehandling

Vänta alltid minst två timmar efter avslutad behandling så att ozonet kan sönderfalla och så att eventuella nedbrutna ämnen kan skingras i luften. I vissa fall kan en svag doft av ozon finnas kvar i ytterligare några timmar. Denna lukt är dock helt ofarlig och kommer att avta med tiden tills dess att den är helt försvunnen.

Risker med ozonbehandling

Inte för långa behandlingsintervaller

En ozonbehandling ska inte pågå allt för länge och därför används en ozongeneratorn oftast i intervaller. Vid för långa intervaller finns risk att ozonet reagerar ytterligare en gång med de restprodukter som bildats vid första reaktionen. Vid den andra reaktionen kan syror och vissa illaluktande ämnen bildas som är omöjliga att få bort om inte det påverkade materialet avlägsnas. I vissa fall har hela hus fått rivas.

Ozoneair använder en unikt teknik som arbetar i oscillerande intervaller som är speciellt utvecklad för att undvika att ozonet kan reagera med nedbrutna ämnen.

Inte för lång total behandlingstid eller hög effekt

Även om behandlingen utförs i korrekta intervaller så får den totala tiden inte vara för lång i förhållande till effekten eller rättare sagt den koncentration ozon i utrymmet som behandlas. Det kan medföra risk för skador på gummi, plaster och elektronik. Gummi och plaster tenderar att torka ut till den grad att de spricker eller helt smulas sönder. Elektronik kan oxideras vilket orsakar skador på exempelvis datorer och tv-apparater.

Ozoneair använder en unikt teknik som själv optimerar behandlingstiden och effekten utifrån det utrymme som behandlas för att undvika skador i ditt hem.

Chansa inte – Utför en säker ozonbehandling med Ozoneair

ozongenerator