Ozongeneratorer.se

Den grundläggande skillnaden mellan en ozongenerator och en luftrenare ligger i tekniken. En luftrenare renar vanligtvis enbart luften som passerar genom den medan en ozongenerator har förmåga att även rena ytor och komma åt föroreningar som sitter inträngda i olika typer av material.

En luftrenare använder ofta ett filter för att fånga upp partiklar. Nackdelen är att enbart luften som passerar genom filtret blir renad. Luftrenare är därmed mest lämpliga för att reducera mängden damm i luften och har sällan effekt mot andra föroreningar.

En ozongenerator producerar ozon som en fläkt sprider inom hela utrymmet som behandlas. Då ozon är en gas kommer den åt överallt där eventuell lukt och mögel kan gömma sig, även inne i väggar, golv, tak och textiler.  

När fungerar en luftrenare bättre?

En luftrenare är lämplig om föroreningen återintroduceras i miljön. Exempelvis om det är så att du kontinuerligt röker i ditt hem eller om du har en pågående mögelskada som du inte har möjlighet att åtgärda grundorsaken till.   

När fungerar en ozongenerator bättre?

En ozongeneratorn är mest lämplig för att åtgärda problem som inte återkommer. Om du tidigare har rökt i ditt hem och vill ta bort den befintliga lukten,då är en ozongenerator ett bättre val. Samma gäller om du har haft en tidigare mögelskada där åtgärder har vidtagits för att reducera luftfuktigheten för att säkerställa att möglet inte kommer tillbaka. Då kan ozon med fördel användas för att ta död på den befintliga sporerna i ditt hem.

 

Vill du veta mer om Ozoneair? Klicka här