Ozongeneratorer.se

Det är stora skillnader på ozongeneratorer och ozongeneratorer. Därför är det viktigt att noggrant jämföra innan man köper.

Ozoneair är en ozongenerator som använder flera samverkande teknik för överlägsen prestanda.

Ozoneair är en ozongenerator som använder flera samverkande unika tekniker  för överlägsen effekt och säker användning.

1. Oscillerande rening

Det finns traditionella ozongeneratorer som på senare tid fått ett dålig rykte då risken är stor att de orsakar permanenta skador på plast, gummi och elektronik. Ozoneair är den enda ozongeneratorn som arbetar i oscillerande intervaller vilken ger en mycket skonsam rening och därmed eliminerar risken för eventuella följdskador.

Intervallerna låter de nedbrutna ämnena från ozonet att skingras i luften och därmed undvika att ozonet reagerar ytterligare en gång med de redan nedbrutna ämnen som annars riskerar att brytas ner till illaluktande ämnen och syror som sedan inte kan avlägsnas.

Traditionell ozongenerator: Ozongeneratorn är aktiverad en förinställd tid på en förinställd effekt.

Ozoneair ozongenerator: Ozoneair arbetar i oscillerande intervaller där effekten varierar med tiden. Ozongeneratorn räknar även själv ut den mest optimala tiden för behandlingen.

Ozoneair optimerar behandlingen beroende på ytans storlek. Det gör det möjligt att nå djupt sittande lukt, till och med gömma sig inuti, väggarna, golv eller i textilier och annat material som traditionella ozongeneratorer inte kan komma åt.

Vad innebär detta?

Vill du veta mer om Ozoneair? Klicka här

ozongenerator

2. Automatisk optimering

Det är svårt, nästintill omöjligt att själv veta hur länge ozongeneratorn ska vara aktiverad. Ozoneair är den enda ozongenerator som själv vet hur länge den ska vara aktiverad så att du slipper gissa.

Traditionell ozongenerator: Gissa och hoppas att det fungerar!

Ozoneair ozongenerator: Ozoneair väljer själv den mest optimala behandlingstiden beroende på storleken av utrymmen. Effekten justeras även för den mest optimala mängden ozon under behandlingen. Vrid bara vredet för att matcha antalet kvadratmeter och ozongeneratorn visar lämplig tidsåtgång.

Vad innebär detta?

Vill du veta mer om Ozoneair? Klicka här

ozongenerator

3. Påfyllningsbar

Dessvärre måste vissa delar rengöras och bytas ut efter ett antal timmar i ozongeneratorn. Många ozongeneratorer måste skickas tillbaka till tillverkaren eller monteras isär av någon elektrisk kunnig och dyra komponenter måste bytas, vilket inte alltid är så roligt.

Ozoneair använder ett unikt system där plattorna som alstrar ozon enkelt kan tas ut, rengöras och till och med bytas ut, utan att lossa en enda skruv. Processen tar några sekunder och kräver inga verktyg tack vare ett smart låssystem.

Vill du veta mer om Ozoneair? Klicka här

ozongenerator