Vad du borde veta om ozonproduktion

December 29, 2017 3:45 pm Published by Leave your thoughts

Låt dig inte luras av ozongeneratorer som påstås producera mycket höga mängder ozon i förhållande till priset. Detta eftersom de oftast anger mätvärdena i rent syre, och inte i normal luft. Det ger ett missvisande värde som är ungefär 5 gånger så högt som vad de egentligen klarar av att producera.

De flesta ozongeneratorer importeras från Kina. Kineserna mäter vanligtvis produktionen av ozon i rent syre, vilket innebär att deras ozonproduktion anges 5 gånger högre än vad de i verkligheten ger.

Det skulle krävas flera sådana ozongeneratorer för att kunna matcha kapaciteten på exempelvis Ozongenerator Pro.

 

Categorised in:

This post was written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *