Det säkra sättet att använda ozongeneratorer

December 29, 2017 3:30 pm Published by Leave your thoughts

Är du oroad över att du använder en ozongenerator i ditt hem? Kanske har du hört att ozon är farligt. Som med mycket annat är måttlighet nyckeln. Lite är bra, för mycket är inte bra. För mycket mat kan göra dig överviktig, för mycket vatten göra att du drunknar och att ta för mycket av ett läkemedel kan göra dig väldigt sjuk.

Vid höga koncentrationer kan ozon orsaka bröstsmärta, hosta, andfåddhet och irritation i halsen. Ozon kan också förvärra kroniska andningssjukdomar som exempelvis astma och påverka kroppens förmåga att bekämpa luftvägsinfektioner. Människors mottaglighet för ozon varierar från individ till individ.

En ozongenerator är säker att använda om den används i ett utrymme där inga människor eller djur befinner sig. Då ozon är mycket instabilt sönderfaller det snabbt efter att ozongeneratorn har avslutat sin drift. Det är därmed säkert att beträda ett behandlat utrymme relativt snabbt. Så lite som 30 minuter krävs för att ozon ska sönderfalla och återgå till vanligt syre.

Tags: , , , ,

Categorised in:

This post was written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *