Sanera bil med ozongenerator

Det är inte ovanligt att bilar drabbas av dålig lukt från cigarettrök eller “djurlukt”. Dessa typer av lukter är mycket svåra att få bort då de oftast tränger djup in i bilens inredning.

Med en ozongenerator kan denna lukt snabbt neutraliseras då ozonet från ozongeneratorn tränger in i inredningen där lukten finns. När ozonet får kontakt med lukten så omvandlas den snabbt till koldioxid och vatten.

Det enda som man behöver göra är att placera ozongeneratorn i bilen och sedan lämna rutorna lite öppna. Genom att lämna rutorna lite öppna minskar ozonkoncentrationen och därmed kan ozonet tränga in i bilens inredning på ett effektivare sätt.

Oavsett hur svår lukten är så kan man alltid vara säker på att en ozongenerator kan lösa problemet.

Det säkra sättet att använda ozongeneratorer

Är du oroad över att du använder en ozongenerator i ditt hem? Kanske har du hört att ozon är farligt. Som med mycket annat är måttlighet nyckeln. Lite är bra, för mycket är inte bra. För mycket mat kan göra dig överviktig, för mycket vatten göra att du drunknar och att ta för mycket av ett läkemedel kan göra dig väldigt sjuk.

Vid höga koncentrationer kan ozon orsaka bröstsmärta, hosta, andfåddhet och irritation i halsen. Ozon kan också förvärra kroniska andningssjukdomar som exempelvis astma och påverka kroppens förmåga att bekämpa luftvägsinfektioner. Människors mottaglighet för ozon varierar från individ till individ.

En ozongenerator är säker att använda om den används i ett utrymme där inga människor eller djur befinner sig. Då ozon är mycket instabilt sönderfaller det snabbt efter att ozongeneratorn har avslutat sin drift. Det är därmed säkert att beträda ett behandlat utrymme relativt snabbt. Så lite som 30 minuter krävs för att ozon ska sönderfalla och återgå till vanligt syre.