Ozongeneratorer.se

Innan du köper Ozongenerator

Det är stora skillnader på ozongeneratorer och ozongeneratorer. Därför är det
viktigt att noggrant jämföra innan man köper.

Det finns traditionella ozongeneratorer som på senare tid fått ett dålig rykte då risken är stor att de orsakar permanenta skador på plast, gummi och elektronik. Ozoneair är den enda ozongeneratorn som arbetar i oscillerande intervaller vilken ger en mycket skonsam rening och därmed eliminerar risken för eventuella följdskador.
Intervallerna låter de nedbrutna ämnena från ozonet att skingras i luften och därmed undvika att ozonet reagerar ytterligare en gång med de redan nedbrutna ämnen som annars riskerar att brytas ner till illaluktande ämnen och syror som sedan inte kan avlägsnas.

Skillnaden mellan en traditionell Ozongenerator och en Ozongenerator från Ozoneair är att vår maskin arbetar med Oscillerande intervaller vilket innebär att effekten varierar med tiden. Ozongeneratorn räknar även ut själv den mest optimala tiden för behandling, samt optimerar beroende på ytans storlek.

Det här är fördelarna

  • Når djupt sittande lukter
  • Orsakar inga skador i ditt hem
  • Reducerad behandlingstid (3 gånger så effektiv)
  • Automatisk behandlingstid
  • Rätt mängd Ozon
  • Ingen risk att överbehandla

Ett par andra fördelar med Ozoneairs Ozongenerator

Automatisk optimering

Det är svårt, nästintill omöjligt att själv veta hur länge ozongeneratorn ska vara aktiverad. Ozoneair är den enda ozongenerator som själv vet hur länge den ska vara aktiverad så att du slipper gissa. En traditionell Ozongenerator kräver erfarenhet och expertis för att
kunna avgöra hur länge maskinen skall vara aktiverad.

Ozoneair ozongenerator väljer själv den mest optimala behandlingstiden beroende på storleken av utrymmen. Effekten justeras även för den mest optimala mängden ozon under behandlingen. Vrid bara vredet för att matcha antalet kvadratmeter och ozongeneratorn visar lämplig tidsåtgång.

Påfyllningsbar

Dessvärre måste vissa delar rengöras och bytas ut efter ett antal timmar i ozongeneratorn. Många ozongeneratorer måste skickas tillbaka till tillverkaren eller monteras isär av någon elektrisk kunnig och dyra komponenter måste bytas, vilket inte alltid är så roligt.
Ozoneair använder ett unikt system där plattorna som alstrar ozon enkelt kan tas ut, rengöras och till och med bytas ut, utan att lossa en enda skruv. Processen tar några sekunder och kräver inga verktyg tack vare ett smart låssystem.

Läs mer om Ozongeneratorer här.

Köp Ozongenerator från Ozoneair

Ta bort dåliga lukter ur alla typer av utrymmen med en av våra effektiva modeller. Hitta den som passar just dina behov.